Γ. Υφιστάμενη κατάσταση κτιρίου (υλικά κατασκευής κτιρίου και πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό)

Το κτίριο της Δημοτικής Πινακοθήκης Λεμεσού αποτελείται από δύο κτίρια (μπροστά και πίσω) τα οποία ενώνει ένας διάδρομος από γυαλί. Τα δύο κτίρια αποτελούνται από υπόγειο, ισόγειο και όροφο, συνολικής επιφάνειας 1645 τ.μ. Το κέλυφος του κτιρίου αποτελείται από τούβλα κοινά 20 εκατοστών για φέροντα οργανισμό. Η οροφή είναι επίπεδης πλάκας με περιμετρικές δοκούς ανά χώρο, εγκάρσιες δοκούς και πλήρωση με τούβλα. Το κτίριο δεν έχει θερμομόνωση.

Τα παράθυρα/κουφώματα του μπροστινού κτιρίου αποτελούνται από μονό γυαλί και σιδερένιο πλαίσιο, ενώ του πίσω κτιρίου αποτελούνται  από μονά γυαλιά με κρύα αλουμίνια. Σε μερικά παράθυρα του μπροστινού κτιρίου υπάρχουν ρολά ξύλινα. Δεν υπάρχει τίποτα θερμομονωτικό.

Στο κτίριο υπάρχουν συνολικά 157 κουφώματα μικρά και μεγάλα.

Στις πλάγιες και στην πίσω όψη του κτιρίου, υπάρχουν ξύλινες θύρες ανοιγόμενες. Στην είσοδο υπάρχει θύρα από μονό γυαλί.

Οι υαλοπίνακες των κουφωμάτων σε όλο το κτίριο είναι μονοί, μικρού πάχους, με ανεπαρκή θερμομονωτική ικανότητα. Γενικά οι συντελεστές θερμοπερατότητας των ξύλινων κουφωμάτων με μονό υαλοπίνακα κυμαίνονται στα 5.049 W/m2Κ ενώ τα αλουμινένια κουφώματα είναι στα 6.107 W/m2Κ.

Στην Δημοτική Πινακοθήκη καταναλώνεται μόνο ηλεκτρική ενέργεια.

Τα υφιστάμενα συστήματα θέρμανσης και ψύξης του κτιρίου είναι κλιματιστικά διαιρεμένου τύπου:

  • Υπάρχουν 33 τοπικά κλιματιστικά σε όλο το κτίριο (με δυναμικότητα 9.000, 12.000 και 24.000Btu) που λειτουργούν 12 μήνες το χρόνο σε εργάσιμες μέρες και ώρες και καλύπτουν τις ανάγκες θέρμανσης και ψύξης. 18 εξ αυτών είναι εγκατεστημένα στην οροφή και τα 15 στην τοιχοποιία.
  • Επιπλέον, λειτουργούν περίπου 10 ανεξάρτητα ηλεκτρικά θερμαντικά σώματα διάσπαρτα σε γραφεία υπαλλήλων (κυρίως στο ισόγειο του κτιρίου) που χρησιμοποιούνται για την θέρμανση των χώρων για κάποιες λίγες ώρες περίπου 3 μήνες το χρόνο.
  • Στο κτίριο δεν υπάρχουν τεχνητά συστήματα αερισμού/εξαερισμού, αλλά χρησιμοποιούνται τα ανοίγματα/παράθυρα του κτιρίου για φυσικό αερισμό.

Συνολικά η ισχύς των κλιματιστικών μονάδων για το όλο κτίριο είναι 178.9 kW.

Σχετικά με τον εξοπλισμό του συστήματος φωτισμού στην Πινακοθήκη, οι χώροι των γραφείων καλύπτονται από λαμπτήρες φθορισμού Τ8, ενώ οι υπόλοιποι χώροι με λαμπτήρες αλογόνου GU10.

Η συνολική ισχύς για φωτισμό είναι: 30.6 kW.

Εκτιμώμενη κατανάλωση ενέργειας κτιρίου βάσει της Μεθοδολογίας Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίου σε kWh/m2 yr:

Φωτισμός 146.28

Θέρμανση 27.23

Ψύξη 127.54

Ζεστό νερό χρήσης 0.31

Συνολική ετήσια κατανάλωση ενέργειας στο κτίριο: 782.93 kW/m2 yr

Εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα 229.14 kgCO2/m yr