Σχέδιο <<ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΩ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ>>

Οδηγός εφαρμογής για το σχέδιο προώθησης της ενεργειακής αναβάθμισης και χρήσης ΑΠΕ για τις επιχειρήσεις. Το σχέδιο αποσκοπεί στην ενεργειακή αναβάθμιση υφιστάμενων κτιρίων που χρησιμοποιούνται ως επιχειρήσεις. Επιχορηγεί αντικατάσταση κουφωμάτων, θέρμανσης, λαμπτήρων, θερμοσίφωνα ή/και θερμομόνωση στην τοιχοποιία και οροφή επιχειρήσεων και άλλα. Οι χορηγίες κυμαίνονται μεταξύ 50% και 75% ανάλογα με τον τύπο της επένδυσης…

Σχέδιο <<ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΩ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ>>

Οδηγός εφαρμογής για το σχέδιο προώθησης της ενεργειακής αναβάθμισης και χρήσης ΑΠΕ για τις κατοικίες. Το σχέδιο αποσκοπεί στην ενεργειακή αναβάθμιση υφιστάμενων κτιρίων που χρησιμοποιούνται ως κατοικίες. Επιχορηγεί αντικατάσταση κουφωμάτων, θέρμανσης, λαμπτήρων, θερμοσίφωνα ή/και θερμομόνωση στην τοιχοποιία και οροφή κατοικιών και άλλα. Οι χορηγίες κυμαίνονται μεταξύ 50% και 75% ανάλογα με τον τύπο της επένδυσης…